Skog

Motorsågar och röjsågar.

Inom skog marknadsför vi endast Huskvarnas sortiment.
Huskvarna erbjuder ett brett sortiment av motorsågar och röjsågar och ligger i H150-0147framkant i den tekniska utvecklingen. Support och eftermarknad fungerar på ett föredömligt sätt och detta gynnar givetvis slutkunden.
Vi har en egen serviceverkstad och utbildar oss kontinuerligt för att ha rätt kompetens.
Vi försöker givetvis lagerhålla de mest frekventa reservdelarna och tillbehören.

Information om priser och vårt sortiment hittar du här

Välkommen in

Tillbaka

Kraftfull elsåg